Όροι και Προϋποθέσεις

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις (“Όροι”, “Όροι και Προϋποθέσεις”) προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε το www.revenuemanagementalliance.com website που διαχειρίζεται η “Hospitality Software Development Services SRL” / “HSDS”.

Εάν συνεχίσετε να περιηγείστε και να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, οι οποίοι μαζί με την πολιτική απορρήτου μας διέπουν τη σχέση “Hospitality Software Development Services SRL” / “HSDS” μαζί σας σε σχέση με αυτόν τον δικτυακό τόπο. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, παρακαλείσθε  να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας.

Ο όρος “Hospitality Software Development Services SRL” / “HSDS” αναφέρεται στον κάτοχο του ιστότοπου του οποίου η καταστατική έδρα είναι η Regele Ferdinand Str. 12/6, Cluj Napoca, 400110, Rumania. Ο αριθμός εγγραφής της εταιρείας μας είναι CUI: RO29437152 / RC: J12 / 1821/2012. Ο όρος «εσείς» αναφέρεται στον χρήστη ή τον θεατή του ιστότοπου μας.

χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκειται στους ακόλουθους όρους χρήσης:

  • Το περιεχόμενο των σελίδων αυτού του ιστότοπου προορίζεται μόνο για γενικές πληροφορίες και χρήση. Μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.
  • Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παρακολούθηση των προτιμήσεων περιήγησης. Εάν επιτρέπετε τη χρήση cookies, οι ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες ενδέχεται να αποθηκευτούν από εμάς για χρήση από τρίτους (ανατρέξτε στις λεπτομέρειες της Πολιτικής απορρήτου σχετικά με τα cookies για περισσότερες πληροφορίες)
  • Ούτε εμείς ούτε τρίτοι παρέχουμε καμία εγγύηση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την απόδοση, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών και των υλικών που βρίσκονται ή προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο για συγκεκριμένο σκοπό. Αναγνωρίζετε ότι τέτοιες πληροφορίες και υλικό ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή σφάλματα και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη για οποιεσδήποτε τέτοιες ανακρίβειες ή λάθη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.
  • από μέρους σας χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικών σε αυτόν τον ιστότοπο είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη, για την οποία δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι τυχόν προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού του ιστότοπου πληρούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Περιεχόμενο

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει υλικό που μας ανήκει ή διαθέτει άδεια. Αυτό το υλικό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στο σχεδιασμό, τη διάταξη, την εμφάνιση, την εμφάνιση, τα γραφικά, τα βίντεο, το κείμενο ή άλλο υλικό (“Περιεχόμενο”). Ο ιστότοπός μας σάς επιτρέπει να μοιράζεστε μέρος του περιεχομένου μέσω των κοινωνικών μέσων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή παρά μόνο σύμφωνα με τον όρο περί πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία αποτελεί μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων.
Όλα τα εμπορικά σήματα που αναπαράγονται σε αυτόν τον ιστότοπο, τα οποία δεν αποτελούν ιδιοκτησία ή έχουν άδεια χρήσης από τον χειριστή, αναγνωρίζονται στον ιστότοπο.
μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του ιστότοπου μπορεί να προκαλέσει αξίωση αποζημίωσης ή / και ποινικό αδίκημα.
από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου και τυχόν διαφωνία που προκύπτει από τέτοια χρήση του ιστότοπου υπόκειται στους νόμους της Ρουμανίας.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από τις “Hospitality Software Development Services SRL” / “HSDS”. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται για την ευκολία σας να παρέχετε περισσότερες πληροφορίες. Δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε τους ιστότοπους. HSDS δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστότοπων ή υπηρεσιών τρίτων. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η HSDS δεν θα είναι υπεύθυνη ή ευθύνη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται να προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται σε ή μέσω οποιασδήποτε τέτοιους ιστότοπους ή υπηρεσίες.

Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Αυτό που συνιστά σημαντική αλλαγή θα καθοριστεί κατά την απόλυτη κρίση μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτούς τους Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@hsdsuk.com.