Προιόντα και Υπηρεσίες

Technology

People

Network

Software

Προιόντα και Υπηρεσίες

Revenue Managementback-office. Ένα πλήρες λειτουργικό λογισμικό

Analytics Solution

Benchmarking Solution

PMS/CM συνδεσιμότητα

White label solution

Προτεινόμενοι συνεργάτες με προπληρωμένο κόστος (fixed kickback fees)

Tech Συνεργάτες

Πολλαπλή δυνατότητα interfaces
Συνεργατική ανάπτυξη
Πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο επιτυχημένων εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού στη βιομηχανία φιλοξενίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Revenue Management Alliance

Οι άνθρωποι σας

Μια εκπαιδευμένη ομάδα υποστήριξης RM κατ ‘απαίτηση.
Αφιερωμένοι σε εσάς υπάλληλοι άνευ μισθοδοσίας.
Μεγάλο δίκτυο πολλαπλών εταιρειών RM
Πολλαπλές γλώσσες
Πολλαπλές ζώνες ώρας (Γεωγραφική κάλυψη)

Revenue Management Alliance
Revenue Management Alliance

Οι άνθρωποι σας

Μια εκπαιδευμένη ομάδα υποστήριξης RM κατ ‘απαίτηση.
Αφιερωμένοι σε εσάς υπάλληλοι άνευ μισθοδοσίας.
Μεγάλο δίκτυο πολλαπλών εταιρειών RM
Πολλαπλές γλώσσες
Πολλαπλές ζώνες ώρας (Γεωγραφική κάλυψη)

Αποτελεσματική ροή εργασίας

Ο τρέχ¬ων τρόπος εργασίας σας συγχωνεύτηκε σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα.
Μειώστε το χρόνο ανά εργαζόμενο κατά 50%
Αυξήστε την ποιότητα και τη συνέπεια
Μειώστε το κόστος στο λογισμικό

Revenue Management Alliance

Αποτελεσματική ροή εργασίας

Ο τρέχ¬ων τρόπος εργασίας σας συγχωνεύτηκε σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα.
Μειώστε το χρόνο ανά εργαζόμενο κατά 50%
Αυξήστε την ποιότητα και τη συνέπεια
Μειώστε το κόστος στο λογισμικό

Revenue Management Alliance
Revenue Management Alliance

Marketing

Πρότυπα και ημερολόγιο κοινωνικών μέσων (πότε να δημοσιεύσετε τι)
White label website
Πρότυπα προσαρμοσμένα στη δική σας εταιρεία

Marketing

Πρότυπα και ημερολόγιο κοινωνικών μέσων (πότε να δημοσιεύσετε τι)
White label website
Πρότυπα προσαρμοσμένα στη δική σας εταιρεία

Revenue Management Alliance